Wednesday, July 18, 2007

尋找感動

巴塞隆拿「米拉之家」屋頂,建築鬼才Gaudi名作
Casa Mila

在網海潛水兩周,忙於尋人,忙於趕稿,疏於寫Blog。追看像搞笑漫畫多過電視劇的《秀才遇著兵》(無線半夜重播),毋須動腦,幾近唯一娛樂,耽誤了驕陽暢泳的好時光。

做傳媒時刻貪新,有點累。每次撰寫長稿後,一切像被掏空了,榨不出半滴腦汁或墨水。要想想如何調節身體好了,濕疹良久不退,每次通宵寫稿後,翌晚總是眼光光,弄不清是興奮還是緊張。

是的,是的,新開始。《秀才遇著兵》大結局,《妙手仁心》接力。與I在MSN胡扯,噢,《妙手仁心》不就是9年前的電視劇嘛,那年黃毛丫頭不知天高地厚!I的宿友晚晚在 Common Room 追看,我雖沒看電視劇,倒在內地買了吳啟華常哼的那一首歌,由熊天平原唱的《火柴天堂》。

如今,卡式帶在內地唱片店絕跡。《妙》劇倒好像重播過幾次,今次暑假又播,真係慶回歸10年…..

看了好友陳寧接受回歸專訪,快樂與哀愁,感動又感慨。

暫且不用再尋人,在採訪中尋找感動好了。

上個月的感動,在西班牙,驚嘆Gaudi的建築傑作。在此分享

1 comment:

Cheer said...

Hi Florence, 首歌係咪好似係"每一分每一秒都給你"? 我都係憑印象, 唔知有無錯呀!

祝安好!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...